To takie proste!
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
Aktualności

28 maja do naszego przedszkola przybyli wyjatkowi goście, Mamusie naszych przedszkolaków- aby wspónie swiętowac ten jakże ważny i wyjatkowy dzień w roku. Dzieci w programie artystycznym dały pokaz swoich umiejętnosci tanecznych, wokalnych, recytatorskich i aktorskich. Występy przedszkolaków przyjęte były ze wzruszeniem przez Mamusie, które z zachwytem a czasem i niedowierzaniem przypatrywały sie  poczynaniom swoich pociech.

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-06-02 10:37:41

Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Gorlicach

ogłasza zapisy na rok szkolny 2019/2020

do Niepublicznego Przedszkola TPD

„Chatka Misia Uszatka” w Gorlicach

przy. ul. Wyszyńskiego 21.

Przedszkole jest czynne 9 godzin dziennie od godz. 6.40 do godz. 15. 40

W naszym Przedszkolu:

Stwarzamy warunki do pełnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego.

Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Serwujemy smaczne i zdrowe posiłki.

 Stwarzamy miłą atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.

Posiadamy duży ogrodzony ogród z wyposażonym placem zabaw.

Liczba miejsc organizacyjnych w Niepublicznym Przedszkolu TPD „Chatka Misia Uszatka” : 30

 • Czesne  wynosi 150 złotych
 • Żywienie ( trzy posiłki :śniadanie, obiad, podwieczorek) – stawka dzienna 6 zł 

Zapisy odbywają  poprzez złożenie kart przyjęcia, dostępnych w  przedszkolu

w dniach od 4  lutego do 16 marca 2019r.

Jeżeli chcesz obejrzeć nasze przedszkole i spotkać się z nami, przyjdź nas odwiedzić.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-02-04 13:14:07

Ramowe założenia realizacji

 Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej

pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

 

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

  Cele szczegółowe:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów oraz różnych rodzajów dymów – „wydobycie” dymu tytoniowego,
 • zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

  Adresaci programu:

 • dzieci uczęszczające do przedszkola
 • rodzice i opiekunowie.

   Koordynator programu: Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Gorlicach p. Aneta Honek i Urszula Więcek.

  Zadania dla przedszkolnego koordynatora programu:

 • przeprowadzenie zajęć z dziećmi,
 • Zajęcia I – „Wycieczka”,
 • zajęcia II – „Co i dlaczego dymi?”,
 • Zajęcia III – „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”,
 • Zajęcia IV” – „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”,
 • Zajęcia V- „Jak uniknąć dymu papierosowego?”,
 • Podsumowanie działań: spotkanie podsumowujące realizację programu w placówce z udziałem rodziców.
 •   Przesłanie sprawozdania z realizacji projektu do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorlicach.
komentarzy: (0)
data dodania: 2019-01-05 17:26:45

Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nieużywanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu.

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku rodzinnemu, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwa, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich dzieci.

 Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki antytytoniowej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci często stykających się z osobami palącymi.

       W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w przedszkolnej antytytoniowej edukacji. Program profilaktyki tytoniowej pod tytułem „Czyste powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrożenie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

      Program składa się z pięciu zajęć:

 1. Wycieczka – ( w zależności od pogody) podczas której dzieci będą obserwowały różne źródła dymu.

  Szanowni Rodzice! Porozmawiajcie chwilę, podzielcie się swoimi uwagami na temat otaczającego Was środowiska. Pomóżcie dziecku znaleźć i powycinać z gazet ilustrację z obiektami, z których wydobywa się dym.

 2. Co i dlaczego dymi? – dzieci opowiedzą o różnych źródłach dymu, przyczynach wydobywania się dymów.

  Szanowni Rodzice! Wasze dzieci na pewno pochwalą się wiedzą na temat tego, co i dlaczego dymi. Opowiedzą, jak wspólnie z innymi robiło gazetkę na ścianie z prac plastycznych lub kącik antytytoniowy. W tym dniu przyniosą jeszcze jedną ważną informację; „Papieros dymi, gdyż spala się w nim tytoń, gdyż palenie tytoniu niczemu nie służy i szkodzi zarówno temu kto pali, jak również osobom wdychającym dym”.

 3. Jak się czuje kiedy dymi papieros? – dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego.

  Szanowni Rodzice! Dziecko na pewno będzie opowiadało lub pokazywało jak się czują lub zachowują zwierzęta i kwiaty oddychające zanieczyszczonym  powietrzem. Z przedszkola z pewnością przyniesie portret dinozaura Dinusia, zapytajcie, kim on jest, czego nie lubi. Zachęcajcie do działania i do opowiadania.

 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? – dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy.     Szanowni Rodzice!Wasze dzieci nauczyły się piosenki o Dinusiu. Z pewnością będą chciały Wam ją zaśpiewać. Poświęćcie im trochę czasu, posłuchajcie, co mają Wam do powiedzenia.
 5. Jak unikać dymu tytoniowego ? – dzieci dowiedzą się, w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować. Szanowni Rodzice! Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się bronić przed wdychaniem dymu tytoniowego i narysują, bądź umieszczą w swoim pokoju znak zakazu palenia. Nie złośćcie się na nie. Wasze dzieci mają prawo decydować, co się wokół nich dzieje. W naszym programie nie występujemy przeciwko Wam, nie pada ani jedno zdanie dyskryminujące palących rodziców. Chcemy natomiast wdrożyć Wasze dzieci do podejmowania w przyszłości świadomych wyborów wobec palenia tytoniu.

Dlatego pamietajcie aby:

 • pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,
 • spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy!,
 • umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,
 • rozmawiać z dzieckiem o świecie nawet na trudne tematy,
 • ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu,
 • prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,
 • zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-01-05 17:20:03

 

„CZYSTE   POWIETRZE   WOKÓŁ  NAS”
 

1. Organizator konkursu:

 • Niepubliczne Przedszkole TPD Chatka Misia Uszatka

  2. Patron konkursu:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorlicach

  3. Adresaci konkursu:

 • Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci z Niepublicznego Przedszkola TPD „ Chatka Misia Uszatka”, które uczestniczą w realizacji programu „Czyste Powietrze Wokół Nas”

4. Cele konkursu:

 • Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie wśród dzieci zdrowego stylu życia wolnego od  różnego rodzaju dymu.

5. Czas trwania konkursu:

 • Termin składania prac: do 15.02. 2019 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu - wystawa pokonkursowa i uroczystość wręczenia nagród –  (dokładna data zostanie ustalona z pracownikami PSSE w Gorlicach)

6. Zadania dla uczestników konkursu:

 • Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne wykonane:

- w technikach: dowolnych

- format: A-2, A-3,

- materiał: papier, karton (mogą być kolorowe).

Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci

7. Skład komisji konkursowej:

 • Nauczyciele przedszkola
 • Pracownicy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE  w  Gorlicach

  8. Zasady nagradzania:

 • Komisja konkursowa przewiduje  wyłonienie 3 laureatów konkursu
 • Za zajęcie I, II i III miejsca laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. Nagrody i dyplomy sponsoruje Niepubliczne Przedszkole Chatka Misia Uszatka

   

  Koordynator projektu z ramienia przedszkola

  Izabela Ciemała-Pijanowska

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-01-05 17:05:12

Nowy Rok jest czasem początku, zaczynamy wszystko od nowa...

 Z tej okazji pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia, sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.

Niech 2019 rok umożliwi spełnienie marzeń, dostarczy wielu okazji do radości a także da umiejętność  zatrzymania się w codziennym pędzie.

Wszystkiego dobrego!

 

                                                                                                                                                               Izabela Ciemała- Pijanowska        

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-29 13:24:35

W naszym przedszkolu organizowana jest charytatywna "AKCJA NAKRĘTKI".
Bardzo prosimy o przynoszenie do przedszkola plastikowych nakrętek.
Włączając sie w tą akcję, wspomagamy chorego chłopca. 

DZIĘKUJEMY !!!

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-23 23:01:11

INFORMACJA O ZAKRESIE, CELU I SPOSOBIE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO).
 • Administratorem  danych osobowych jest:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. M.Kromera 1

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-02 13:41:53

We środe o 14.00 w przedszkolu bedzie miało miejssce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Serdecznie zapraszamy Rodziców:)

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-06-20 12:05:11

Rodzice 

1 czerwca przedszkole jest nieczynne. Spotykamy sie 4 czerwca . W przedszkolu w tym dniu zostanie zorganizowana Smarfna zabawa:)

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-28 11:41:55